Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
41.

EUG4181

Anonymus 41. 1840 140