Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
Numisma LXXIIII

T027

Gand R Numisma LXXIIII 1722 380
Numisma LXVI

T028

Gand R Numisma LXVI 1722 380
Numisma LXI

T098

Gand R Numisma LXI 1722 380
Numisma LXXVII

T099

Gand R Numisma LXXVII 1722 380
Numisma LXIIII

T100

Gand R Numisma LXIIII 1722 380
Numisma LXII

T0099

Gand R Numisma LXII 1722 380