Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
S. Maurise in Wallis / S. Mauritius in Valesia.

EUC4331

Merian Matthäus S. Maurise in Wallis / S. Mauritius in Valesia. 1650 300