Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
no title

EUF4304

Mondhare Lousi Joseph no title 1790 240
Li Governi del Limosin, Quercy, e Perigord

EUF3751

Zatta Antonio Li Governi del Limosin, Quercy, e Perigord 1776 150