Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
Upsala
EUS1732
Anonymus Upsala 1830 290