Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
Oxford, Südseite
EUG1916
Tempeltei F. Oxford, Südseite 1850 800