Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
Thorsaven
EUS1819
Baerentzen Emil Thorsaven 1850 190