Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
St. Moritz.

EUC4334

Anonymus St. Moritz. 1880 240