Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
Peking.

ASC1193

Basire James Peking. 1693 280
Kuchin een sineesche Stadt in het Lantschan Peking../ Kuchin urbs regionis Peking, ad amnem Guei,..

ASC1197

Schenk Peter Kuchin een sineesche Stadt in het Lantschan Peking../ Kuchin urbs regionis Peking, ad amnem Guei,.. 1700 260
Der Pallast zu Beking Fig. XV

ASC1227

Mallet Alain Manesson Der Pallast zu Beking Fig. XV 1684 90
Peking in China

ASC0495

Anonymus Peking in China 1780 200
Die Stadt Peking

ASC0679

Mallet Alain Manesson Die Stadt Peking 1684 190
Jo Si Wo entre Tyen-Tsing-Wey et Peking tire de Nieuhof. / Jo-Si-Wo, tussen Tyen-Tsing-Wey en Peking, getrokken uit Nieuhof.

ASC0979

Schley, van der Jacob Jo Si Wo entre Tyen-Tsing-Wey et Peking tire de Nieuhof. / Jo-Si-Wo, tussen Tyen-Tsing-Wey en Peking, getrokken uit Nieuhof. 1746 150