Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
41.
EUG4181
Anonymus 41. 1840 140