Karte Stecher Titel Zeit Preis € Aktion
Wheeling in Virginia
AMU307
Anonymus Wheeling in Virginia 1845 220